Karierę zawodową rozpoczęłam w 2004 r. po uzyskaniu tytułu technika fizjoterapii na Wydziale Fizjoterapii Medycznego Studium Zawodowego w Lublinie.  W roku 2009 ukończyłam Wydział Fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie uzyskując tytuł magistra rehabilitacji.

Od 2007 r. pracuję w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie.  W 2011 r. rozpoczęłam równolrgle  prywatną praktykę fizjoterapeutyczną. W czasie terapii do oceny pacjenta stosuję metodę GDS, która pozwala na znalezieniu źródła dysfunkcji, wyleczeniu struktury i przeprogramowaniu gestu ,tak aby problem nie powracał. Do opracowania tkanek  wykorzystuję mobilizację tkanek miękkich, metodę reedukacji nerwowo-mięśniowej (PNF), plastrowania dynamicznego (Kinesiology Taping), terapię powięziową (Schleipa), terapię rolfingu (Bertolucci).

Praca w tym zawodzie to moja pasja. Moi pacjenci podczas terapii mogą liczyć na szczegółowe wytłumaczenie zasad biomechaniki człowieka.